Keramiker
TOMAS ANAGRIUS

Jag bor och arbetar i nordvästra Skåne där landskapet är en stor inspirationskälla för mig som konstnär och keramiker. I denna del av Skåne finns sedan lång tid tillbaka en omfattande keramik tradition.

I mitt keramiska arbete använder jag mig av många lokala material såsom olika leror och metalloxider.
Under tidigare år har jag mest arbetat med lergods och där framförallt utvecklat hornmåleriet, särskilt tekniken ”vått i vått”. En teknik där flera färgade leror (engober) läggs samtidigt ovanpå varandra.

Numera arbetar jag mest med stengods. Det blir både drejade och handbyggda föremål. Mina handbyggda former är sammansatta av stora lersjok till bl.a. ovala vasformer och större oktagonala fat.
Glasyrerna är resultatet av flera års experiment. Genom mitt speciella sätt att använda flera glasyrer över varandra får föremålen en färgmättnad och djup. Det är företrädesvis stora fat och skålar som glaseras på detta sätt. Föremålen bränns i reducerande atmosfär till 1300 grader.

Mina verk finns representerade i ett flertal museer och samlingar bl.a. Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska Museet i Göteborg, Kulturen i Lund, Höganäs Museum samt i många landsting och kommuner.
Jag har deltagit i ett flertal samlings- och jurybedömda utställningar både inom och utom landet samt haft många separatutställningar. Framförallt har ett flertal utställningar i Japan varit betydelsfulla.