I Kvidinge i nordvästra Skåne finns en obruten och ännu levande lergodstradition. Över 40 krukmakare har varit verksamma här sedan början av 1800-talet. Den goda leran gjorde Kvidinge till ett centrum för lergodstillverkning. Bruksföremål såsom krukor, burkar, fat och skålar utgjorde den största delen av produktionen, men här har också drejats många prydnadsföremål.

Boken är utgiven på eget förlag och har 193 sidor, ca 150 färgbilder.
Den kostar Kr. 260.- + porto och kan beställas från
Tomas Anagrius, Koralgatan 4, 252 47  Helsingborg. Mobilnr. 070-522 00 84
Epost: tomas.anagrius@telia.com

TOMAS ANAGRIUS
STENGODS

Häfte om 12 sidor med 11 färgbilder på stengodsföremål av Tomas Anagrius.
Häftet kostar Kr. 40.- + porto och kan beställas från
Tomas Anagrius, Koralgatan 4, 252 47  Helsingborg. Mobilnr. 070-522 00 84
Epost: tomas.anagrius@telia.com